Regulament parcare

Home » Regulament parcare

REGULAMENT GENERAL PARCARE IULIUS MALL IAȘI

 

I. DESCRIERE PARKING IULIUS MALL IAȘI

Parcarea Iulius Mall Iași este compusă din două zone cu plată și două zone fără plată.

Zonele în care parcarea este cu plată:

Zonele în care parcarea nu va fi tarifată:

 

II. REGULAMENT PARCARE CU PLATĂ

 

II.1. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PARCĂRII CU PLATĂ

Luni - Duminică, în intervalul orar: 00:00 - 24:00

În funcție de gradul de ocupare a parcării sau de alte situații excepționale, accesul în incinta parcării poate fi temporar restricționat.

Administrația Iulius Mall Iași își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării, în care se vor aplica reguli specifice.
 

II.2. AVANTAJE PARKING CU PLATĂ

II.3. TARIFE PARCARE

Toate tarifele mai sus menționate conțin TVA și se aplică pentru toate categoriile de vehicule care intră în incinta parcării.

Tariful afișat este pentru o oră întreagă și nu este fracționabil. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

Administrația Iulius Mall Iași își rezervă dreptul de a modifica oricând tarifele de parcare. Pentru a fi la curent cu modificările, vă invităm să contactați Info Parking,localizat în proximitatea intrării în magazinul Altex Iulius Mall Iași.
 

II.4. REGULI APLICABILE

Această parcare este domeniu privat în care se respectă semnele, marcajele de circulație și indicațiile personalului Iulius Mall. Intrarea în parcare reprezintă acordul clientului pentru încheierea unui raport juridic de drept privat care nu face obiectul legislaţiei în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice, ci obiectul regulilor și restricțiilor expres prevăzute de prezentul regulament. Astfel:

1. Intrarea în parcarea Iulius Mall cu tichet presupune acceptarea prezentului regulament.
2. Intrarea în parcarea Iulius Mall se realizează cu tichet de parcare. Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și/sau validarea tichetului de parcare, în cazul în care perioada de utilizare a parcării este mai mică decât cea taxabilă.
3. Pentru o bună desfăşurare a circulaţiei rutiere trebuie să respectați indicaţiile afişate pe tabelele electronice din proximitatea zonelor de acces în parcare (Bulevardul Chimiei și Bulevardul Tudor Vladimirescu).
4. Informaţiile (numerele) afişate în culoarea albă pe fond negru indică locurile disponibile.
5. Când ajungeţi la bariera de intrare apăsaţi butonul pentru eliberarea tichetului de parcare. După ce aţi ridicat tichetul, aşteptaţi până la deschiderea barierei şi urmaţi indicatoarele, marcajele rutiere şi informaţiile de pe afişajele electronice situate în partea superioară a culoarelor auto.
6. Viteza maximă de circulaţie in incinta parcarii este de 5 km/h.
7. Înălţimea maximă admisă a autovehiculelor este de 2,10 m în zona tunel Altex și de 3,50 m în zona tunelului din laterala Tucano Coffee (spre Million Luxury Games). Totodată, este interzis accesul pentru autovehiculelor ce au o greutate totală mai mare de 7 tone.
8. Pentru siguranţa dumneavoastră, recomandăm circulaţia cu farurile aprinse în incinta parcărilor.
9. Toți utilizatorii parcării au obligația de a se conforma instrucțiunilor primite de la personalul parcării.
10. Conducătorul autovehiculului trebuie să parcheze autovehiculul în spaţiul delimitat pentru acesta şi să respecte cu atenţie toate semnele interne din parcare și dispozițiile prezentului Regulament. Fiecare conducător auto trebuie să parcheze corespunzător autovehiculul, astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere. În caz contrar, in plus față de taxa de blocare și/sau relocare si/sau orice alte sancțiuni prevăzute în acest Regulament, dacă un singur autovehicul ocupă două locuri de parcare, se va percepe un tarif orar de parcare dublu; dacă un singur autovehicul ocupă trei locuri de parcare, se va percepe un tarif orar de parcare triplu ș.a.m.d..
11. În cazul nerespectării prezentului regulament, cum ar fi – dar fără a se limita la – cazul în care un autovehicul este parcat neregulamentar ȘI/SAU împiedică/îngreunează circulația în cadrul parcării SAU un singur autovehicul ocupă două sau mai multe locuri de parcare, în plus față de orice alte sancțiuni prevăzute în prezentul regulament pentru abaterile respective, Administraţia Iulius Mall Iași are dreptul să blocheze autovehiculul și/sau să îl ridice și/sau să îl mute din cadrul parcării, cu suportarea de către proprietarul/posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, inclusiv costurile de blocare, de ridicare, precum și costurile de parcare pentru perioada de staționare aferentă, conform tarifelor orare prevăzute prin prezentul Regulament. Pentru deblocarea fiecărui autovehicul din parcarea Iulius Mall se aplică clientului taxa de deblocare în cuantum de 100 lei,iar pentru ridicarea și/sau mutarea fiecărui autovehicul din parcarea Iulius Mall se aplică clientului taxa de ridicare în cuantum de 300 lei. Contravaloarea acestei taxe se va achita la Info Parking, situat în proximitatea intrării în magazinul Altex Iulius Mall, în intervalul orar 10:00 - 22.00. Administraţia Iulius Mall Iași nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile care pot apărea ca urmare a blocării și/sau relocării autovehiculului.
12. După găsirea unui loc disponibil, parcarea autovehiculului şi intrarea în Iulius Mall, la întoarcere, în drum spre autoturism, reamintim clienților să achite contravaloarea parcării la automatele de plată situate în proximitatea căilor de acces spre parcarea în care este situat autovehiculul. Clienții sunt rugați să păstreze tichetul de parcare, acesta făcând dovada efectuării plăţii și urmând a fi utilizat pentru părăsirea parcării.
13. Plata se poate face în baza tichetului de parcare, la automatele de plată si la Info Parking.
14. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces.
15. După achitarea tarifului aferent duratei de staționare, dreptul de parcare se anulează. Din momentul efectuării plăţii, fiecare client are la dispoziţie 30 minute gratuite pentru deplasarea la autovehicul şi părăsirea parcării. În caz contrar, se va datora tariful pentru încă o oră de parcare sau pentru o durată de timp mai mare, în funcție de staționarea realizată de către client și va fi necesară achitarea costurilor aferente.
16. Deschiderea barierelor de ieşire se face automat, după prezentarea tichetului de intrare achitat în dreptul cititorului barierelor.
17. În cazul pierderii/distrugerii tichetului, se va achita o taxă de 50 lei plus tariful de parcare aferent perioadei de staționare, la Info Parking, situat în proximitatea intrării în magazinul Altex Iulius Mall, în intervalul orar 10.00 - 22.00, sau la automatele de plată. În cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze numărul de înmatriculare, numărul exact al locului și nivelul aferent de parcare pentru care a pierdut tichetul, în scopul identificării în sistemul automat. Perioada maximă de timp în care o maşină poate staţiona în parcare este de 23 de ore consecutive într-o zi. După acest interval maxim de staționare, Administrația Iulius Mall Iași își rezervă dreptul de a bloca autovehiculul și/sau de a-l reloca, cu suportarea de către conducatorul auto a tuturor costurilor aferente, inclusiv taxa de deblocare și/sau relocare, precum și costurile de staționare aferente (calculate conform tarifelor prevăzute în prezentul Regulament).
18. Bicicletele, scuterele, motocicletele și alte vehicule de tip moped vor fi parcate în locurile special amenajate şi semnalizate și pot staționa maximum 23 de ore consecutive într-o zi. Parcarea acestora în altă zonă decât cele semnalizate sau parcarea mai mult de 23 de ore consecutive într-o zi dă dreptul Administraţiei parcării să blocheze vehiculele enumerate anterior în cadrul parcării, cu suportarea de către posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, respectiv a unei taxe de 100 lei și a costurilor de parcare pentru durata aferentă a staționării. Administraţia Iulius Mall Iași nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării și/sau relocării vehiculului.
19. Orice pagubă produsă în incinta parcării va atrage răspunderea persoanei care a cauzat paguba și obligația de remediere și/sau de suportare a costurilor aferente remedierii.
20. Administrația Iulius Mall Iași poate grupa, diviza sau reloca locurile de parcare din Parcarea Iulius Mall, cu scopul de a extinde şi moderniza sau pentru orice alt motiv comercial. În perioada de realizare a acestor operaţiuni, accesul în parcare pe bază de tichet poate fi restricționat.
21. Parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului.
22. Administraţia parcării nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acestea.
23. În cazul deteriorării echipamentelor din parcare, costurile legate de repararea acestora va fi suportat exclusiv de către persoana fizică sau juridică care le cauzează.
24. Toate tarifele prevăzute în prezentul Regulament conțin TVA.
 

În cadrul parcării cu plată Iulius Mall, pentru o funcționare optimă, se aplică restricții, după cum urmează:
 

În cazul în care autovehiculul se află în una dintre situațiile de mai sus, pe lângă aplicarea oricăror altor sancțiuni și măsuri de remediere prevăzute de prezentul Regulament, Administrația Iulius Mall Iași își rezervă dreptul de a bloca autovehiculul și/sau de a-l reloca, cu suportarea de către conducatorul auto a tuturor costurilor aferente, inclusiv taxa de deblocare și/sau relocare, precum și costurile de staționare aferente (calculate conform tarifelor prevăzute în prezentul Regulament).
 

Conducatorul auto care intră în parcare își dă acordul expres la termenii și condițiile din prezentul Regulament și acceptă că sancțiunile aplicate nu fac obiectul legislației din domeniul contravențiilor, ci reprezintă o sancțiune de natura contractuală.
 

III. REGULAMENT PARCARE FĂRĂ PLATĂ  
 

III.1. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PARCĂRII FĂRĂ PLATĂ

Luni – Duminică, intervalul orar în care este permisă parcarea fiind 10:00 - 06:00.
 

III.2. REGULI APLICABILE

Intrarea în parcarea Iulius Mall presupune acceptarea prezentului regulament. Această parcare este domeniu privat în care se aplică legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice. Astfel:

În cadrul parcării fără plată Iulius Mall, pentru o funcționare optimă, se aplică restricții, după cum urmează:

Administrația Iulius Mall își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament oricând, modificările urmând a fi comunicate exclusiv sub forma republicării acestui regulament pe site-ul iasi.iuliusmall.com/ro/regulament-parcare/.

Acest regulament poate fi consultat gratuit, oricând accesând site-ul iasi.iuliusmall.com/ro/regulament-parcare/ și în forma printată la Info Parking sau Info Point Iulius Mall.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi Info Parking la:

infoparking.is@iuliusmall.com sau la numărul de telefon 0372566521.

Vă mulțumim!

STAI CONECTAT
 
NEWSLETTER
Facebook TikTok Instagram Youtube
© Copyright 2024 Iulius Mall,
Web design by Royalty
Shopping
Dining
Entertainment
Servicii
Evenimente
Noutăți
Harta
Contact